Kennsluáætlun (form)

8. Námsmat

[Lýsing á námsmati t.d. um:

  • samsetningu námsmats í námskeiðinu 
  • verkefni, próf og annað þess háttar
  • skiladaga verkefna
  • vægi hvers einkunnaþáttar í námsmati
  • tengingu prófa og verkefna við hæfniviðmið
  • hvers konar endurgjöf er gefin, t.d. hvort einkunnir verkefna eru sundurliðaðar í matsviðmið (einkunnavísar eða einkunnarammar/rubric í Moodle) 
  • sjálfsmat, jafningjamat, kaflapróf eða annað.]

Verkefni/Próf

 Hæfniviðmið

Vægi

Lorem ipsum dolor sit amet  16%
Donec scelerisque  35%
Sed pretium  35%
Aenean rutrum  14%
Samtals:  100%